CHDU

У м. Миколаєві вже 10 років здійснюється підготовка магістрів з державного управління в Інституті державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили.

До навчального процесу в Інституті державного управління ЧДУ імені Петра Могили залученні 24 штатних викладачі університету, серед яких 11 докторів наук: з них 3 професори, з них 8 доктори наук з державного управління, 11 кандидатів наук, з яких 9 доценти, серед яких 3 кандидати наук з державного управління; 2 старших викладача.

У ЧДУ імені Петра Могили діє спеціалізована рада Д 38.053.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління.

Потужний кадровий склад та відповідне матеріально-технічне забезпечення гарантують надання якісних освітніх послуг у сфері державного управління та публічного адміністрування.