ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням обласної ради
від 12 жовтня 2017  року №11

  


ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДЗНАКУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ –
«ХРЕСТ СВЯТОГО МИКОЛАЯ»

 1. Відзнаку Миколаївської обласної ради – "Хрест Святого Миколая" (далі – відзнака) встановлено з метою відзначення військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, військовослужбовців сил цивільної оборони, волонтерів, інших осіб за особисту мужність, самовідданість та героїзм, виявлені під час виконання завдань у ході антитерористичної операції, громадянського обов'язку в умовах, пов'язаних із ризиком для життя, за особливі заслуги у справі захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям, ліквідації їх наслідків, за видатні заслуги у військовій, державній, громадській та інших сферах суспільної діяльності області або держави.

2. Відзнакою нагороджуються громадяни України.

3. Особу може бути нагороджено відзнакою лише один раз. Повторно відзнака не вручається.

4. Особу може бути нагороджено посмертно. У цьому випадку відзнаку отримують члени сім'ї загиблого.

5. Подання про нагородження відзнакою може вноситися командуванням військових формувань, головою обласної ради, районними та міськими (міст обласного значення) радами, обласною державною адміністрацією, районними державними адміністраціями, депутатами обласної ради, установами, організаціями, підприємствами незалежно від форми власності та господарювання. Подання, як правило, вноситься не пізніше як за 20 днів до нагородження.

6. До подання на кожну особу, яка представляється до нагородження відзнакою, додаються такі документи:

біографічна довідка, в якій зазначаються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання, завірена керівником та затверджена печаткою (за наявності) підприємства, установи, організації, військового формування;

копія першої сторінки паспорта;

згода особи, яка представляється до нагородження відзнакою, на обробку її персональних даних.

Усі документи подаються в одному примірнику.

7. Документи щодо нагородження, подані з порушенням вимог цього Положення, розгляду не підлягають та повертаються органу, який їх подав.

8. За достовірність відомостей, зазначених у поданні та нагородному листі, дотримання порядку щодо форми та строків подання всіх документів відповідає керівник, який вносить пропозицію щодо заохочення та підписує нагородний лист.

9. Для розгляду документів щодо нагородження відзнакою згідно з розпорядженням голови обласної ради створюється Комісія з нагородження відзнакою Миколаївської обласної ради – "Хрест Святого Миколая" та затверджується її склад (далі - Комісія). Комісія здійснює свою діяльність на громадських засадах. Організація роботи Комісії покладається на голову обласної ради.

10. Рішення про нагородження відзнакою приймає голова обласної ради шляхом видання відповідного розпорядження

11. Особі, яка нагороджується, вручається нагрудний знак та посвідчення встановленого зразка.

12. Вручення нагрудного знака та посвідчення проводиться, як правило, в обстановці урочистості та широкої гласності.

13. Нагрудні знаки та  посвідчення до них вручаються головою обласної ради або за його дорученням іншими особами.

14. Особи, удостоєні відзнаки, носять нагрудні знаки до них з правого боку грудей, які розміщуються після знаків державних нагород України.

15. Особи, удостоєні відзнаки, повинні дбайливо ставитися до схоронності нагрудних знаків і посвідчень до них. У разі втрати (псування) нагрудного знака або посвідчення удостоєному відзнаки може бути видано дублікати, якщо буде визнано, що втрата нагрудного знака або посвідчення сталася внаслідок стихійного лиха, бойових дій або з інших причин, що не залежать від нагородженого.

Дублікати видаються відповідно до розпорядження голови обласної ради.

16. Позбавлення нагрудного знака проводиться відповідно до розпорядження голови обласної ради за вчинки, несумісні з принципами етики та моралі. Нагрудний знак з посвідченням, що належали особі, позбавленій нагороди, підлягають поверненню до обласної ради.

17. Підготовка проектів розпоряджень щодо нагородження, оформлення посвідчень, облік нагороджених, замовлення, виготовлення нагрудних знаків та посвідчень здійснюється виконавчим апаратом обласної ради.