Г Р А Ф І К

засідань  комісій обласної ради на 2017 року

№  Назва  комісії Дата Питання Час проведення Примітка