УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ НАЧАЛЬНИКА ВІДДІЛУ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, АУДИТУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Вимоги до претендента:

 

громадянство України;

вільне володіння державною мовою;

вища економічна освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

знання ділової української мови;

володіння основними принципами роботи на комп’ютері та відповідними програмними засобами;

стаж роботи за фахом на посадах - не менше п’яти років, досвід роботи на керівних посадах - не менше трьох років;

знання законодавства України з питань бухгалтерського обліку, фінансової звітності економіки фінансів, бюджетного процесу, публічних закупівель, державного внутрішнього фінансового контролю.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

заява про участь у конкурсі, в якій особа вказує, що вона ознайомлена зі встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття та проходження служби в органах місцевого самоврядування;

резюме довільної форми;

копія документа, який посвідчує особу;

згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

заява, в якій особа повідомляє, що на неї не поширюються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей щодо себе відповідно до вимог Закону України «Про очищення влади» або копія довідки про раніше проведену перевірку;

заповнена особова картка встановленого зразка;

дві фотокартки розміром 3x4 см;

копія (копії) документа (документів) про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;

копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Строк прийняття документів - протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади.

Документи подавати за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22, каб. 319. Довідки за телефоном: (0512) 37 40 12.